انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- اخبار پایگاه
انتشار فصلنامه علمی سواد سلامت و پژوهش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/8/23 | 

با کمال مسرت به اطلاع کلیه همکاران و دست اندارکاران حوزه سلامت می رساند فصلنامه علمی سواد سلامت و پژوهش به صاحب امتیازی انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت موفق به اخذ دریافت موافقت اصولی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی گردیده و آماده دریافت مقالات پژوهشی در این حوزه می باشد. اساتید، دانشجویان و محققین محترم می توانند جهت ارسال مقالات به سامانه الکترونیکی این نشریه به آدرس www.literacy.ihepsa.ir مراجعه نمایند

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت:
http://ihepsa.ir/find.php?item=1.61.39.fa
برگشت به اصل مطلب